Thamnophis butleri

butleriWetenschappelijke naam:
Thamnophis butleri

Nederlandse naam:
Butler’s kousebandslang

Engelse naam:
Butler’s Garter Snake

Duitse naam:
Butlers Strumpfbandnatter

Ondersoorten:
Geen

Foto’s van Thamnophis butleri…

Herkomst:
Van Centraal Ohio en Centraal Indiana noordwaarts via Oostelijk Michigan en het uiterste zuiden van Ontario.
Geografisch geïsoleerde populaties komen voor in het uiterste Zuidoosten van Wisconsin en in de Luther Marsh streek in Centraal, Zuidelijk Ontario.

Biotoop:
Komt vooral voor in moerasgebieden, vochtige graslanden, prairie-achtige gebieden en bij watertjes in open gebied.
Houdt zich vaak op in de buurt van watertjes, maar wordt ook wel in gebieden aangetroffen die een deel van het jaar droog vallen.

Voedsel:
Vooral regenwormen en andere ongewervelde dieren, maar soms ook wel amfibieën en vissen.

Voortplanting:
Paringen direct na de winterslaap (eind maart/begin april).
Er worden gemiddeld ca. 10 jongen per worp geboren, met een maximum tot 16 jongen. Deze zijn bij de geboorte ca. 15 tot 18 cm lang.

Terrarium:
Deze klein blijvende soort kan in een klein terrarium gehouden worden.
Aangezien ze nauwelijks het water in gaan en ook nauwelijks klimmen is een klein waterbassin voldoende en zijn klimtakken niet persé noodzakelijk.
Deze soort graaft graag en een dikke laag bodemsubstraat is noodzakelijk.
Is een geschikte soort om het hele jaar in een buitenterrarium te houden.
Eet voornamelijk regenwormen, maar het lukt meestal ook wel om de dieren op vis o.i.d. om te schakelen.
Een winterslaap van ca. 4 maanden wordt aanbevolen.

Bijzonderheden:
Gemiddelde lengte tussen 45 en 55 cm. Recordlengte is ca. 74 cm.
Komt tot op hoogtes van 500 meter voor.
Vertoont een compleet ander vluchtgedrag dan andere kousebandslangensoorten.
Tijdens de vlucht werpt hij zijn lichaam zijdelings heen en weer.
De reden hiervoor is niet bekend; hierdoor gaat hij langzamer vooruit dan wanneer hij normaal zou kruipen.
Houdt een 4 tot 5 maanden durende winterslaap.


Hit Counter provided by Skylight