Thamnophis gigas

gigasWetenschappelijke naam:
Thamnophis gigas

Nederlandse naam:
Reuzenkousebandslang

Engelse naam:
Giant Garter Snake

Duitse naam:
Riesen-Strumpfbandnatter

Ondersoorten:
Geen

Foto’s van Thamnophis gigas…

Herkomst:
Californië. Komt alleen in de San Joaquin Valley voor, van Butte County zuidwaarts tot in Kern County.

Biotoop:
De semi-droge gebieden in de buurt van allerlei stromende watertjes, vijvers en meren. Ze mijden grote rivieren. Schijnt, qua water,een voorkeur voor ‘n modderige bodem en veel vegetatie (bijv. in kanalen) te hebben.

Voedsel:
Vissen en amfibieën. Jaagt vrijwel alleen in het water.

Voortplanting:
Tussen midden juli en begin september worden de jongen geboren.
Een worp bestaat uit 10 tot 46 jongen.
Deze zijn ca.20 cm lang bij de geboorte.

Terrarium:
Er zijn mij geen ervaringen met deze soort in het terrarium bekend.

Bijzonderheden:
Grootste kousebandslangensoort.
Mannetjes worden 50 tot 74 cm lang.
Vrouwtjes worden tussen 55 en 100 cm lang.
Er zijn exemplaren gevonden van ruim 160 cm.
Geniet in zijn herkomstgebied een strenge bescherming.
Komt op hoogtes tot 120 meter voor.
Bevindt zich vrijwel altijd dicht in de buurt van waterpartijen.
Deze soort is erg schuw en vlucht bij de minste verstoring het water in.

Waarnemingen

observatie
Klik hier om naar de Waarnemingen-pagina te gaan…

Hit Counter provided by Skylight