Thamnophis melanogaster

Wetenschappelijke naam:
Thamnophis melanogastermelanogaster

Nederlandse naam:
Mexicaanse zwartbuikkousebandslang

Engelse naam:
Mexican black-bellied Garter Snake

Duitse naam:
Mexikanische Schwarzbauch-Strumpfbandnatter

Ondersoorten:
Thamnophis melanogaster canescens
Thamnophis melanogaster chihuahuaensis
Thamnophis melanogaster linearis
Thamnophis melanogaster melanogaster

Foto’s van Thamnophis melanogaster…

Herkomst:
Thamnophis melanogaster canescens – Mexico, van zuidwestelijk San Luis Potosi zuidwaarts door Guanajuato tot in noordelijk Michoacán en van daar westwaarts door Jalisco en West-Zacatecas tot in Durango.
Thamnophis melanogaster chihuahuaensis – Waarschijnlijk alleen enkel geïsoleerde populaties in West-Chihuahua in de rivierbekkens van de Bavispe en de El Fuerte. Waarschijnlijk ook nog in het aangrenzende Sonora.
Thamnophis melanogaster linearis – Mexico, in het Toluca-dal.
Thamnophis melanogaster melanogaster – De “Valley of Mexico”, een hooglandplateau in centraal Mexico.

Biotoop:
Houdt zich op de oevers van allerlei watertjes (beekjes, rivieren, meren en vijvers op, meestal in de oevervegetatie.

Voedsel:
Voeden zich voornamelijk met in het water levende prooien zoals vissen, amfibieën en ongewervelden.

Voortplanting:
De worp van deze soort zou gemiddeld 13 jongen zijn.
Ze worden tussen juni en augustus geboren.
Paringen zowel op het land als in het water (eigen ervaring bij T. m. canescens). De jongen van deze ondersoort zijn vaak heel verschillend binnen een worp: egaal groenig, bruinig of roodachtig, maar er zitten ook steeds gevlekte dieren in een worp in allerlei kleuren.

Terrarium:
De ondersoort T. m. canescens wordt tegenwoordig door een aantal mensen gehouden en gekweekt. Zijn makkelijk te houden. Ik houd mijn paartje in een relatief klein terrarium. Dieren liggen bijna altijd in het waterdeel. Ook dit is niet zo groot. Ze passen er ruim met zijn tweeën in en er ligt een plastic plant in.
Worden vaak beschreven als tamelijk agressief, maar mijn ervaringen zijn eerder dat ze schuw zijn. Bijten doen ze nooit.
In het terrarium moeten zeker een aantal schuilplaatsen aanwezig zijn en een waterdeel.

Bijzonderheden:
Deze soort is een “omstreden Thamnophis soort”.
Wordt door sommig wetenschappers als een Nerodiasoort gezien. Onderzoek in de toekomst moet uitwijzen waar de waarheid ligt.
Gemiddelde lengte ca. 70 cm, met een maximum van ca. 86 cm.
Komt voor tussen 1100 en 2600 meter hoogte.
Is een soort die sterk waterafhankelijk en tamelijk agressief is.
Afhankelijk van de hoogte waar de dieren leven kunnen ze in de zomer nachtactief zijn.
Op de website van Steven Bol staat een verslag over hun leefgebied.

Waarnemingen

observatie


Hit Counter provided by Skylight