Thamnophis mendax

Wetenschappelijke naam:
Thamnophis mendax

Nederlandse naam:
Mexicaanse bergkousebandslang

Engelse naam:
Tamaulipan montane garter snake

Duitse naam:
Mexikanische Berg-Strumpfbandnatter

Ondersoorten:
Geen

Herkomst:
Endemisch voor de Sierra Madre Oriental in oostelijk Mexico. Het leefgebied beperkt zich toto Racho Cielo and Sierra de San Carlos in zuidwestelijk Tamaulipas. Beide locaties kunnen geïsoleerde populaties bevatten, daar er laagland tussen ligt.

Biotoop:
Voornamelijk vochtige naaldbossen in de lagere delen van het verspreidingsgebied en op grotere hoogte in de nevelwouden. In dit vochtig klimaat vond men ze soms langs de paden in de bossen, maar vooral onder stenen, stronken, agavebladeren en andere bodembedekkers .
Schijnen niet erg afhankelijk van water te zijn.

Voedsel:
Van twee exemplaren is bekend dat ze salamanders van het geslacht Pseudoeurycea aten.
Ook andere amfibieën schijnen op het menu te staan.

Voortplanting:
Geen gegevens bekend.

Terrarium:
Geen gegevens bekend.

Bijzonderheden:
Van deze soort zijn slechts 14 exemplaren bekend. De grootste was 71 cm lang.
Komt op hoogtes tussen 1000 en 1600 meter voor.
Is de op één na zeldzaamste kousebandslangensoort.
Wordt door sommige wetenschappers ook wel beschouwd als “zustersoort” van T. sumichrasti.

Staat op de IUCN List Of Threatened Species als zijnde Bedreigd! Dit wordt veroorzaakt door habitat vernietiging en fragmentatie door voornamelijk veeteelt activiteiten. De dieren trekken niet tussen de versnipperde locaties.

Foto’s van deze soort heb ik niet kunnen bemachtigen.


Hit Counter provided by Skylight