Thamnophis ordinoides

Wetenschappelijke naam:
Thamnophis ordinoidesordinoides

Nederlandse naam:
Noordwestelijke kousebandslang

Engelse naam:
Northwestern Garter Snake

Duitse naam:
Nordwestliche Strumpfbandnatter

Ondersoorten:
Geen

Foto’s van Thamnophis ordinoides…

Herkomst:
In het kustgebied van de Stille Oceaan van zuidwestelijk Brits Columbia (inclusief Vancouver Island) tot in noordwestelijk Californië.

Biotoop:
Vooral open gebieden langs bos en struikgeas, weilanden en grasgebieden in de naaldwouden van het noordwesten van de USA.

Voedsel:
Gespecialiseerd in slakken en regenwormen. Soms ook amfibieën en vissen.

Voortplanting:
Er zijn zowel voorjaars- als najaarsparingen waargenomen. De ovulatie vindt in beide gevallen eind mei/begin juni plaats. Ca. 9 wekenna de bevruchting worden de jongen geboren. Een worp bestaat uit ca. 10 tot 20 jongen, met één waarneming van 44 stuks in een worp in Washington.
De jongen zijn bij de geboorte tussen de 12 en 18 cm lang.

Terrarium:
Een middelgroot terrarium met een klein waterbassin is geschikt voor deze slangen. Natuurlijk ontbreken hierin de schuilplaatsen en klimtakken niet.
Kan een wat lastige kostganger zijn in de verzorging vanwege zijn voedselspecialisatie. Indien er alleen wormen en naaktslakken gegeten worden moet er extra kalk e.d. aan het eten worden toegevoegd om problemen te voorkomen.
Is een rustige soort in de omgang.

Bijzonderheden:
Lengte is gemiddeld 50 à 60 cm met een maximum van ca. 100 cm.
Komt voor op hoogtes tussen 0 en 1400 meter.
In enkele studies rond 1990 werd het volgende ontdekt. Het kleurenpatroon en de manier van ontsnappen aan predatoren zijn gerelateerd aan elkaar. Dit is genetisch zo bepaald.
#Gestreepte slangen kruipen meteen weg van predatoren. De beweging en de snelheid daarvan zijn moeilijk in te schatten bij een gestreept dier.
#Gevlekte of exemplaren zonder tekening daarentegen blijven juist stil liggen als ze zich bedreigd voelen. Ze vallen dan nauwelijks op, terwijl als ze zouden gaan kruipen ze juist wel goed zichtbaar zouden zijn.
Deze soort is erg variabel qua uiterlijk.

Waarnemingen

observatie
Klik hier om naar de Waarnemingen-Pagina te gaan…

Hit Counter provided by Skylight