Thamnophis sauritus

Wetenschappelijke naam:
Thamnophis sauritussauritus

Nederlandse naam:
Oostelijke Lintslang

Engelse naam:
Eastern Ribbon Snake

Duitse naam:
Östliche Bändernatter

Ondersoorten:
Thamnophis sauritus nitae (Blauwstreep
Lintslang)
Thamnophis sauritus sackenii (Florida Lintslang)
Thamnophis sauritus sauritus (Oostelijke Lintslang)
Thamnophis sauritus septentrionalis (Noordelijke Lintslang)

Foto’s van Thamnophis sauritus…

Herkomst:
Thamnophis sauritus nitae – Kustgebied in noordwestelijk Florida, van de Withlacoochee-rivier in het zuiden tot in Wakulla County.
Thamnophis sauritus sackenii – zuidelijk Carolina, zuidoostelijk Georgia en Florida.
Thamnophis sauritus sauritus – van zuidelijk New England westzuidwestwaarts door zuidelijk Ohio en zuidelijk Indiana tot aan de rivier de Mississippi. Zuidwaarts in de rest van de oostelijke Verenigde Staten, behalve in zuidoostelijk Georgia en Florida.
Thamnophis sauritus septentrionalis – van Nova Scotia westwaarts tot Wisconsin.

Biotoop:
Met struikgewas e.d. begroeide oevers van allerlei watertjes.

Voedsel:
Voornamelijk vissen en amfibieën, maar eet ook wel zoogdiertjes en ongewervelde dieren.

Voortplanting:
Afhankelijk van het verspreidingsgebied worden de jongen in de maanden juli, augustus of september geboren. Tussen de 3 en 26 jongen per worp die ca. 20 cm lang zijn bij de geboorte.

Terrarium:
Gezien hun beweeglijkheid hebben ze een groot terrarium nodig. Een grote waterbak is noodzakelijk. Omdat het nogal nerveuze dieren zijn (en vaak ook blijven) moeten er zeker een aantal schuilplaatsen aanwezig zijn.
Ook heeft deze soort veel klimgelegenheid nodig.
Afhankelijk van de herkomst/ondersoort een 2 tot 3 maanden durende winterslaap geven.
Deze soort wordt tamelijk veel gehouden en ook succesvol gekweekt.

Bijzonderheden:
Lengte ca. 50 tot 100 cm.
Deze soort komt voor op hoogtes tussen 0 en ca. 600 meter.
Is een slanke, schichtige soort met een lange staart die goed kan klimmen.
Is sterk aan de aanwezigheid van water gebonden.
De twee parietale vlekken zijn klein, niet helder van kleur en liggen los van elkaar. Bij Thamnophis proximus zijn deze helder gekleurd, gewoonlijk tamelijk groot en liggen meestal tegen elkaar.


Hit Counter provided by Skylight